facebook Quy định vận chuyển đồ tươi sống và các phẩm phẩm có mùi trên chuyến bay