facebook Lịch bay Sài Gòn Hà Nội


Lịch bay Sài Gòn Hà Nội ( SGN – HAN) được cập nhật các hãng bay nội địa nước ta Vietjet Jetstar Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Bạn đang cần đặt vé hay săn vé máy bay giá rẻ từ Sài Gòn đi Hà Nội mà chưa biết bắt đầu từ đâu ? Vegiagoc.com sẽ cập nhật chi tiết nhất thông tin về các chuyến bay cũng như thông tin về các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp bạn có một hành trình thật trọn vẹn

Lịch bay Sài Gòn Hà Nội

Là một chặng bay phổ biến từ  Sài Gòn đi Hà Nội, giúp quý khách hàng có thể chủ động book vé với các thao tác đơn giản trên hệ thống Vegiagoc.com, tuy nhiên bạn nên tranh thủ đặt vé máy bay sớm  hay canh các chương trình vé máy bay khuyến mãi để luôn có giá tốt nhất nhé. 

Lịch bay Sài Gòn Hà Nội ( SGN – HAN)

 05:10 →    07:15   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 122  T2  T3  T4 T5    T6   T7   CN  SGN – HAN
 05:30  →    07:35   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 120 T2   T3  T4     T5    T6   T7   CN  SGN – HAN
 05:40  →    07:45   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 740  T2  T3  T4   T5    T6   T7   CN SGN – HAN
 05:45  →    07:55  Lịch bay Sài Gòn Quy Nhơn Bamboo Airways 202  T2  T3  T4  T5     T6  T7    CN SGN – HAN 
06:00 →  08:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 176 T2 T3 T4  T5   T6  T7  CN SGN – HAN
06:00  08:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 208  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN – HAN
06:40 08:45 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 744 T2 T3 T4  T5  T6  T7  CN SGN – HAN
 06:50  →   08:55   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 134  T2  T3 T4     T5  T6     T7    CN SGN – HAN 
07:00 09:05 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 216 T2  T3 T4 T5 T6 T7 CN SGN – HAN
07:20 09:25 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 748  T2 T3 T4  T5  T6  T7  CN SGN – HAN
 07:30  →   09:35  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 174  T2  T3  T4    T5   T6    T7    CN  SGN – HAN
07:55 10:05 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 220  T2  T3  T4 T5 T6  T7  CN SGN – HAN
 08:00 →  10:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 224   T2   T3 T4  T5  T6  T7   CN  SGN – HAN
 08:00 →    10:35  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 226  T2  T3  T4    T5   T6   T7     CN  SGN – HAN
 09:00  →  11:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 752  T2  T3 T4    T5   T6   T7     CN  SGN – HAN
 09:20  →   11: 25    Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 126  T2  T3  T4    T5   T6    T7    CN SGN – HAN 
 09:30  →   11:35   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 758  T2  T3  T3    T5   T6    T7   CN   SGN – HAN
10:00  →  12:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 228    T2  T3  T4     T5  T6  T7    CN  SGN – HAN
 10:00  →  12:10   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 230  T2  T3 T4    T5   T6    T7   CN   SGN – HAN
 10:30 →   12:40  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 138   T2  T3 T4    T5   T6    T7    CN  SGN – HAN
 10:50  →   12:55 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 232  T2  T3 T4    T5   T6    T7    CN  SGN – HAN
11:00  →  12:40  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 234    T2   T3   T4   T5  T6 T7    CN SGN – HAN
 11:30   → 13:10  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 236  T2  T3  T4   T5   T6   T7   CN  SGN – HAN
 12:00   →  13:35  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 142  T2  T3  T4   T5   T6   T7  CN   SGN – HAN
 12:30  →   14:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 764  T2  T3  T3    T5   T6   T7  SGN – HAN
13:00   →   14:45  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 146  T2  T3  T4    T5    T6   T7  CN  SGN – HAN
 14:00   →  16:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 242  T2  T3  T4  T5    T6   T7  CN  SGN – HAN
 14:00   →  16:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 246  T2  T3  T4  T5   T6  T7   CN   SGN – HAN
 14:30   →  16:35   Lịch bay Sài Gòn Quy Nhơn Bamboo Airways 204  T2  T3  T4   T5   T6   T7  CN  SGN – HAN
 14:55   →  17:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 742  T2 T3   T4   T5   T6   T7   CN  SGN – HAN
 15:00   →  17:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 248  T2 T3   T4   T5   T6   T7   CN  SGN – HAN
  15:00  →   17:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 252  T2  T3  T3    T5    T6    T7    CN  SGN – HAN
  15:30  →   17:35   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 196  T2  T3  T3   T5    T6    T7   CN SGN – HAN 
 16:00   →  18:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 256  T2  T3  T4   T5   T6   T7   CN  SGN – HAN
 16:00  →   18:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 258  T2  T3  T4    T5    T6  T7    CN  SGN – HAN
 17:00   →  19:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội  Vietjet 156  T2  T3  T4   T5    T6   T7   CN  SGN – HAN
  17:30  →   19:35   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 262   T2  T3  T3    T5    T6    T7    CN  SGN – HAN
  17:40  →   19:45   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 778  T2  T3  T3   T5     T6    T7    CN  SGN – HAN
 17:45   →  19:55 Lịch bay Sài Gòn Quy Nhơn Bamboo Airways 206  T2  T3  T4   T5   T6   T7  CN   SGN – HAN
 18:00    →  20:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 266  T2  T3  T4   T5   T6   T7   CN SGN – HAN
 18:40   →  20:45   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 192  T2  T3  T4  T5   T6   T7  CN    SGN – HAN
 18:50   → 20:55   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 780 T2 T3  T4  T6  T7  CN  SGN – HAN
 19:00   →  21:05   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 272  T2  T3  T4   T5   T6  T7   CN  SGN – HAN
 19:05  →   21:10      Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 198  T2   T3   T4  T5   T6     T7    CN  SGN – HAN
 19:30  →   21:35 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 274  T2   T3    T4 T5    T6     T7    CN  SGN – HAN
 19:35  →   21:40   Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 162  T2   T3   T4  T5   T6    T7    CN  SGN – HAN
 19:50  →   21:55  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 178  T2   T3   T4  T5   T6     T7    CN  SGN – HAN
 20:00   →    22:05  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 168  T2  T3  T4   T5   T6   T7   CN   SGN – HAN
 20:00   →  22:10  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 276  T2  T3  T4   T5  T6   T7   CN SGN – HAN
 20:30   →    22:35  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 280  T2 T3   T4   T5   T6   T7   CN   SGN – HAN
 20:55   → 23:05    Lịch bay Sài Gòn Quy Nhơn Bamboo Airways 206  T2  T3  T4    T5    T6   T7   CN   SGN – HAN
 21:00   → 23:05       Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 284  T2  T3  T4   T5   T6    T7    CN   SGN – HAN
 21:10  →   23:15    Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 170  T2   T3   T4  T5   T6     T7    CN  SGN – HAN
 21:15  →   23:20 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 148   T2   T3  T4   T5   T6     T7    CN  SGN – HAN
 21:30  →   23:35 Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Jetstar 794  T2  T3    T4  T5  T6      T7    CN  SGN – HAN
 21:30  →   23:35  Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietnam Airlines 286   T2   T3   T4  T5   T6     T7    CN  SGN – HAN
 22:15   → 00:20      Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 132  T2  T3  T4   T5   T6     T7   CN  SGN – HAN
  22:35  →  00:40      Lịch bay Sài Gòn Hà Nội Vietjet 194  T2   T3  T4   T5   T6     T7    CN  SGN – HAN

Thông tin chuyến bay từ Sài Gòn đến Hà Nội 

Giờ bay trung bình  2 tiếng 05 phút
Điểm đi Sài Gòn
Điểm đến  Hà Nội 
Giá vé trung bình  399.000đ
Khoảng cách 1616 km
Airlines Vietjet, Jetstar, Vietnam Airline, Bamboo Airways

Website đặt vé
: https://vegiagoc.com
Zalo: 0912228997 - 0961938388
Tổng đài đặt vé: 

Vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội  


Nói đến Hà Nội_thủ đô với lịch sử ngàn năm cùng rất nhiều điều đặc biệt thu hút rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước. Đến với Hà Nội, nơi không thiếu những điểm đến đặc biệt và cả những điều thú vị nho nhỏ. Bạn có thể thư giãn bên hồ Tây, lang thang phố cổ hay thưởng thức những món quà vặt độc đáo của chốn kinh kì. Buổi tối du khách có thể đến các khu chợ đêm như phố ẩm thực Hàng Buồm, phố bia Tạ Hiện, bến Hàn Quốc… 

Cảnh đẹp của Hồ Tây 

Lịch bay Sài Gòn Hà Nội

Lịch bay Sài Gòn Hà Nội

Đặt vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội để du lịch thăm thú thì hồ Tây là một điểm đến bạn đừng nên bỏ lỡ. Hồ Tây, Hà Nội không chỉ đẹp thơ mộng bởi mặt nước xanh mêng mông, bởi những tán cây cổ thụ vươn xa, bởi những ánh nắng buông dần khi chiều về. 
Nét đẹp hồ Tây là một địa điểm có khung cảnh đẹp, lãng mạn là nơi đánh dấu bao kỉ niệm của rất nhiều người ở Hà Nội. Chiều ra hồ Tây hóng mát, đi bộ hay đạp xe quanh hồ mua một vài món quà vặt để nhâm nhi cũng là một trải nghiệm thú vị dành cho bạn.

Phố cổ Hà Nội 

Lịch bay Sài Gòn Hà Nội

Lịch bay Sài Gòn Hà Nội

Nhớ về Hà Nội chắc ai cũng sẽ nhớ đến phố cổ Hà Nội, 36 phố phường_nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm xưa cũ, nơi hiện lên những dấu vết của thời gian. Khu phố cố thuộc địa phận của quận Hoàn Kiếm nơi có 76 tuyến phố của 10 phường: phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Mã, Đồng Xuân, Cửa Đông, Lý Thái Tổ.
Đặc trưng nhất của phố cổ Hà Nội đó chính là các làng nghề, mỗi con phố lại có những sản phẩm riêng biệt được sản xuất và buôn bán, ví dụ như: phố Hàng Bông chuyên bán mền bông, chăn đệm; phố Hàng Đào chuyên cung cấp tơ, vải; phố Hàng Mã chuyên bán vàng mã đồ thờ cúng; phố Hàng Gà chuyên bán các loại gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng…và còn rất nhiều con phố khác. 

Đặt vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội giá rẻ tại Vé Giá Gốc


Sài Gòn Hà Nội_một chặng bay phổ biến nối liền hai miền Nam Bắc được các hãng bay nội địa nước ta đều khai thác. Mỗi chặng bay đều có ngày giờ bay, giá vé khác nhau tùy theo từng hãng tuy nhiên vẫn có rất nhiều các chương trình khuyến mãi vé giá rẻ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi chọn máy bay làm phương tiện di chuyển. 

Là một đại lý vé máy bay uy tín nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi tìm và đặt vé cùng chúng tôi. Những nhân viên nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn đặt vé cũng như canh vé rẻ, giúp bạn có một hành trình tiết kiệm và thú vị đến các nơi mình muốn. 

Truy cập ngay website Vegiagoc.com và gọi đến hotline 0912.228.997 - 0961.938.388 để đặt vé !

  • Địa chỉ mua vé máy bay giá rẻ: 34 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Số hotline: 0931.038.068 / 0973.038.068
  • Website đặt vé: vegiagoc.com
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH HUVUMI
34 Phan Huy Ích, P15, Quận Tân Bình, HCM
028 7100 4779 1900 4779
Có thể bạn quan tâm:

  • Share

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Comments on facebook