facebook Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà Nội
 Nơi đi
 Nơi đến
 Ngày đi
Hành trình khứ hồi
 Ngày về
 Tháng đi
Hành trình khứ hồi
 Tháng về
Người lớn Trẻ em Em bé

Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà Nội về lại thủ đô sau 1 năm xa quê hương, bạn cần một bảng giá vé chi tiết cho và hành trình quan trọng nhất năm. Vé máy bay Tết Hà Nội là một trong những hành trình phổ biến nhất.

Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà Nội

Vé máy bay Tết đi Hà Nội là một trong những chặng bay phổ biến và trọng yếu nhất trong các chặng bay nội địa Việt Nam, mỗi một hãng bay đều khai thác trên 20 chuyến bay mỗi ngày, với tần suất bay dày đặc như thế nghĩa là chỉ cách nhau 30 phút sẽ có một chuyến bay. Tỷ lệ cạnh tranh nhau tuy cao nhưng giá vé máy bay Tết đi Hà nội chưa bao giờ giảm nhiệt. Có lẽ lượng cung cấp càng cao chính vì lẻ nhu cầu bay cho chặng bay này cũng khá lớn. 

Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà Nội Vietjet

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ bay Giờ đến  Mã Hiệu Chuyến Bay Giá Vé  Đặt Vé
Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet
 06:00  08:05 VJ120 3.000.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   06:10  08:15  VJ176 3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   08:30 10:35  VJ132   3.000.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   11:20  11:20 VJ138   3.000.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  11:20   13:40  VJ140 3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   14:50  16:55 VJ190   3.000.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  17:00 19:05  VJ192 3.000.000đ   Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   19:25 21:30   VJ156  3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   19:30  21:35  VJ158  3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet    20:00  22:05 VJ194   3.000.000đ Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet    20:00  22:05  VJ168  3.000.000đ   Đặt vé
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   21:50  23:55   VJ148  3.000.000đ Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   22:10 00:15  VJ154  3.000.000đ Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   22:30  00:35  VJ186  3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh    Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   22:40  00:45   VJ174  3.000.000đ  Đặt vé
  Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  23:00   01:05  VJ170  3.000.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  23:30   01:35 VJ172  3.000.000đ  Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh    Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   23:55   02:00 VJ182   3.000.000đ Đặt vé 

Bảng giá vé máy bay Tết Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh Vietjet

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ đi Giờ đến  Mã hiệu chuyến bay Giá Vé  Đặt Vé
Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet
 05:30  07:35  VJ123 199.000đ Đặt vé 
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  07:35  07:40   VJ121 199.000đ Đặt vé
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  08:50  10:55  VJ129 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  11:10   13:15  VJ195 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  12:05   14:10  VJ189 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   14:00  16:05  VJ147 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   14:15  16:20  VJ151 199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  14:20   14:20  VJ191 199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   15:25   17:30  VJ145 199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   17:25   19:30  VJ199 199.000đ Đặt vé 
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet    17:35  19:40  VJ165 199.000đ  Đặt vé
  Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   20:50  22:55  VJ167 199.000đ Đặt vé 
  Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet   22:00  00:05 VJ177  199.000đ Đặt vé 
  Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet    22:40 00:45   VJ183 199.000đ  Đặt vé
  Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietjet  23:45  23:45   VJ179  199.000đ  Đặt vé

Bảng giá Vé máy bay Tết đi Hà Nội Vietnam Airline

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay   Giờ bay Giờ đến  Mã Hiệu Chuyến Bay Giá Vé  Đặt Vé
Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  05:45 07:50 VN 208 3.150.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  06:30  08:35 VN 212 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 06:45 08:50  VN 7206 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  07:00 09:05 VN 216 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 07:30 09:35  VN 216 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 08:00 10:05  VN 220 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 08:30 10:35 VN 224 3.150.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 09:00 11:10 VN 226 3.150.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  09:30 11:40 VN 228 3.150.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 10:00 12:10  VN 230 3.150.000đ Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  11:00 13:05 VN 232 3.150.000đ  Đặt vé
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 12:00 14:05  VN 236 3.150.000đ Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 13:00 15:05  VN 238 3.150.000đ Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 14:00 16:05  VN 242 3.150.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh    Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 14:30 16:35   VN 246 3.150.000đ  Đặt vé
  Thành Phố Hồ Chí Minh  Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 16:35  17:10 VN 248 3.150.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh   Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline 15:30 17:40  VN 252 3.150.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh    Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  16:00 18:10 VN 256 3.150.000đ Đặt vé 
Thành Phố Hồ Chí Minh      Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   16:30  18:40   VN 258 3.150.000đ   Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh     Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   17:00  19:10   VN 262  3.150.000đ  Đặt vé 
Thành Phố Hồ Chí Minh      Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   17:15   19:25   VN 7268  3.150.000đ Đặt vé  
 Thành Phố Hồ Chí Minh     Hà Nội  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   18:00  20:10   VN 266  3.150.000đ Đặt vé  
Thành Phố Hồ Chí Minh      Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   19:00  21:10  VN 272  3.150.000đ  Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh     Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   19:30  21:40   VN 274  3.150.000đ  Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh    Hà Nội    Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  20:00   22:10  VN 276  3.150.000đ Đặt vé  
 Thành Phố Hồ Chí Minh     Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   21:00 23:05   VN 284  3.150.000đ  Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh     Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   21:15  23:20   VN 7250  3.150.000đ Đặt vé  
 Thành Phố Hồ Chí Minh     Hà Nội   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  21:30   23:35 VN 286   3.150.000đ Đặt vé  

Bảng giá vé máy bay Tết Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh Vietnam Airline

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ đi Giờ đến  Mã hiệu chuyến bay Giá Vé  Đặt Vé
Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  06:00 08:10   VN 209 199.000đ Đặt vé 
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  06:30 08:40  VN 211 199.000đ Đặt vé
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  07:00 09:10  VN 217 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  08:00 10:10 VN 223 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  09:00 11:10  VN 225 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  10:00 12:10  VN 227 199.000đ Đặt vé
Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   11:00 13:15  VN 231 199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  12:00 14:15  VN 233 199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  13:00 15:15 VN 237 199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội   Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   14:00 16:10  VN 239 199.000đ Đặt vé 
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  15:00 17:15  VN 247 199.000đ  Đặt vé
  Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  15:30 17:45  VN 249 199.000đ Đặt vé 
  Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  16:00 18:15  VN 253 199.000đ Đặt vé 
  Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline    17:00  19:15  VN 259 199.000đ  Đặt vé
  Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline  18:00 20:15 VN 263  199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline    18:30  20:45  VN 267  199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   19:00  21:15  VN 269   199.000đ Đặt vé 
 Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   20:00  22:15  VN 279  199.000đ  Đặt vé
 Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh   Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   21:00   23:10   VN 285 199.000đ   Đặt vé
Hà Nội  Thành Phố Hồ Chí Minh    Bảng giá vé máy bay Tết đi Hà NộiVietnam Airline   21:30 23:40  VN 287  199.000đ  Đặt vé 

Những lưu ý khi đặt vé máy bay Tết đi Hà Nội

Khoảng cách sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào trung tâm

Từ Sân bay Nội Bài (Hà Nội) bạn phải mất 30km vào trung tâm, vì thế nếu bạn đặt chuyến bay sớm quá, hoặc khuya quá, bạn sẽ mất thêm khoảng chi phí đi taxi hay xe oto thay vì những khung giờ ban ngày bạn có thể lựa chọn đi xe buýt hoặc xe ôm.

Hành lý

Hành lý ngày tết là điều được tra soát gắt gỏng nhất, vì thế bạn cần tuân thủ các nguyên tắc mang hành lý của các hãng hàng không, không nên mang quá nhiều hành lý xách tay lên máy bay, để tránh bị phạt quá cước. 
Một gói hành lý của Vietjet và Jetstar mua ngay tại thời điểm đặt vé chỉ mất 170,000 vnd/gói 15kg tối thiểu, bạn muốn tiết kiệm chi phí, lại nhồi nhét hành lý vào các kiện xách tay, ra sân bay bị phạt quá cước thành ra tính già lại hóa non.

Giấy tờ tùy thân

Người lớn: Mang theo CMND (trong hạn 15 năm), hoặc Giấy phép lái xe (Rõ hình rõ chữ), Thẻ Đảng Viên, Thẻ Nhà Báo, Giấy xác nhận nhân thân.
Trẻ em & Em bé: Mang theo Giấy khai sinh bản chính hoặc Bản sao y trích lục do UBND cấp, không được dùng bản photo công chứng. Hoặc không có các loại giấy tờ gốc, bạn có thể làm Giấy xác nhận nhân thân cho bé.

Đặt mua vé máy bay Tết đi Hà Nội ở đâu?

Đặt vé máy bay Tết đi Hà Nội tại Vé Giá Gốc hiện nay là một trong những đại lý vé máy bay Tết hàng đầu, sở hữu hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và bảo mật thông tin. 
  • Địa chỉ mua vé máy bay giá rẻ: 36 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Số hotline: 0931.038.068 / 0973.038.068
  • Website đặt vé: vegiagoc.com
Nếu bạn chưa ưng ý về hành trình, hãy kết nối với vegiagoc.com qua các kênh mạng xã hội. 
  • https://facebook.com/vegiagoc
  • Zalo: 0961938388 - 0912228997
Công Ty TNHH TM DV DL HUVUMI
36 Phan Huy Ích, P15, Q.Tân Bình, HCM
Hotline: 0912228997-0961938388

  • Share

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ TRONG THÁNG
   


Chặng bay
Hồ Chí Minh
Hà Nội
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


* Nhấn vào ngày bất kỳ và nhấn nút "Tìm chuyến bay" để tìm giá vé mới nhất.    Tìm chuyến bay  

Comments on facebook

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC