Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà Nẵng giúp bạn lựa chọn giờ bay, ngày bay với giá vé máy bay Tết hợp lý nhất cho lịch nghỉ quan trọng nhất năm của bạn. Đặt vé máy bay Tết 2019 ngay khi các hãng hàng không có lịch bán vé. 
Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà Nẵng

Vé máy bay Tết đi Đà Nẵng là một tuyến bay quan trọng đến các tỉnh miền Trung, Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn của Việt Nam chính vì thế mà các hãng bay cũng đặc biệt quan tâm và chú trọng phát triển đường bay trọng yếu này. Mức giá vé máy bay Tết 2019 cho chặng bay này mặc dù không thay đổi mấy so với các năm trước, nhưng sẽ là một năm đầy biến động, bởi lẻ mức thuế phí của các hãng hàng không đã có sự tăng nhẹ từ đầu năm.

Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà Nẵng Vietjet

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ bay Giờ đến  Mã Hiệu Chuyến Bay Giá Vé  Đặt Vé
Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet
05:30 06:45 VJ626 3.000.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  07:05 08:20 VJ640 3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  07:40 08:55 VJ622  3.000.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  10:00 11:15 VJ638  3.000.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  13:55 15:10 VJ620 3.000.000đ  Đặt vé
Thành Phố Hồ Chí Minh   Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet    14:15 15:30   VJ650 3.000.000đ   Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet    15:00   16:15  VJ648  3.000.000đ   Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng   Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   15:55  17:10  VJ654  3.000.000đ  Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   16:10 17:25    VJ624  3.000.000đ   Đặt vé 
Thành Phố Hồ Chí Minh   Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   17:00 18:15   VJ636  3.000.000đ   Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   18:05 19:20   VJ630  3.000.000đ   Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet       20:00    21:15  VJ634  3.000.000đ   Đặt vé
  Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng   Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet     20:15  21:30   VJ632   3.000.000đ   Đặt vé
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet    21:45  23:00  VJ642  3.000.000đ  Đặt vé 
  Thành Phố Hồ Chí Minh   Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   22:00 23:15   VJ652  3.000.000đ   Đặt vé

Bảng giá vé máy bay Tết Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh Vietjet

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ đi Giờ đến  Mã hiệu chuyến bay Giá Vé  Đặt Vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet
01:35 02:50 VJ647 199.000đ Đặt vé 
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  06:00 07:15 VJ649 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  07:15 08:30 VJ633 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  08:10 09:25 VJ637 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  08:30 09:45 VJ645 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  09:30 10:45 VJ627 199.000đ Đặt vé
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   09:45  11:00  VJ631 199.000đ  Đặt vé 
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet  11:20   12:35  VJ653  199.000đ  Đặt vé
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   12:40 13:55   VJ643  199.000đ Đặt vé
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   16:15  17:30  VJ659  199.000đ Đặt vé 
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   17:40  18:55  VJ623  199.000đ  Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh   Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   19:55  21:10  VJ625  199.000đ Đặt vé 
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   20:15 21:30   VJ655  199.000đ  Đặt vé
 Đà Nẵng Thành Phố Hồ Chí Minh   Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   21:30  23:20  VJ639  199.000đ  Đặt vé
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   23:35  00:50  VJ639  199.000đ  Đặt vé
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietjet   23:45  01:00 VJ629   199.000đ Đặt vé 

Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà Nẵng Jetstar

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ bay Giờ đến  Mã Hiệu Chuyến Bay Giá Vé  Đặt Vé
Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar
06:00 07:20 BL580 3.000.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar 07:40 09:00 BL584 3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar 11:00 12:20 BL586  3.000.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar  13:00 14:20 BL582   3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar  13:55 15:15 BL588   3.000.000đ  Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar  14:10 15:30 BL590   3.000.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar 18:15  19:35 BL592   3.000.000đ  Đặt vé

Bảng giá vé máy bay Tết Đà Nẵng vào TP.Hồ Chí Minh Jetstar

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ đi Giờ đến  Mã hiệu chuyến bay Giá Vé  Đặt Vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar 07:55 09:20 BL581 199.000đ Đặt vé 
 Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar 09:35 11:00 BL583 199.000đ Đặt vé
 Đà Nẵng   Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar  15:55 17:20 BL587  199.000đ Đặt vé 
 Đà Nẵng   Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar  20:10 21:35 BL595  199.000đ Đặt vé 
 Đà Nẵng   Thành Phố Hồ Chí Minh  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngJetstar  23:55 01:20 BL597  199.000đ Đặt vé 

Bảng giá Vé máy bay Tết đi Đà Nẵng Vietnam Airline

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay   Giờ bay Giờ đến  Mã Hiệu Chuyến Bay Giá Vé  Đặt Vé
Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  07:05 09:05  VN 1180 3.150.000đ Đặt vé 
 Thành Phố Hồ Chí Minh  Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  10:45  12:45  VN 1186 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline 13:00 15:00 VN 1188 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  14:00 16:00  VN 1190 3.150.000đ Đặt vé
 Thành Phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng  Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline 18:00  20:00  VN 1192 3.150.000đ Đặt vé

Bảng giá vé máy bay Tết Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh Vietnam Airline

Nơi đi Nơi đến Hãng Bay  Giờ đi Giờ đến  Mã hiệu chuyến bay Giá Vé  Đặt Vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  06:00 08:10   VN 1181 199.000đ Đặt vé 
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  06:30 08:40  VN 1187 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  07:00 09:10  VN 1189 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  08:00 10:10 VN 1191 199.000đ Đặt vé
Đà Nẵng  Thành Phố Hồ Chí Minh Bảng giá vé máy bay Tết đi Đà NẵngVietnam Airline  09:00 11:10  VN 1193 199.000đ Đặt vé
Lưu ý: 
  • Giá vé máy bay Tết đi Đà Nẵng là giá vé 1 chiều, chưa bao gồm thuế và phí. 
  • Áp dụng cho 1 người 1 lượt. 
  • Vé Vietjet và Jetstar chưa bao gồm hành lý kí gửi, vé Vietnam Airline đã bao gồm 20kg kí gửi miễn phí. 
  • Giá vé có thể thay đổi tùy vào thời điểm đặt vé. 

Những lưu ý khi đặt vé máy bay Tết đi Đà Nẵng

Hành lý

Hành lý ngày tết là điều được tra soát gắt gỏng nhất, vì thế bạn cần tuân thủ các nguyên tắc mang hành lý của các hãng hàng không, không nên mang quá nhiều hành lý xách tay lên máy bay, để tránh bị phạt quá cước. 
Một gói hành lý của Vietjet và Jetstar mua ngay tại thời điểm đặt vé chỉ mất 170,000 vnd/gói 15kg tối thiểu, bạn muốn tiết kiệm chi phí, lại nhồi nhét hành lý vào các kiện xách tay, ra sân bay bị phạt quá cước thành ra tính già lại hóa non.

Giấy tờ tùy thân

Người lớn: Mang theo CMND (trong hạn 15 năm), hoặc Giấy phép lái xe (Rõ hình rõ chữ), Thẻ Đảng Viên, Thẻ Nhà Báo, Giấy xác nhận nhân thân.
Trẻ em & Em bé: Mang theo Giấy khai sinh bản chính hoặc Bản sao y trích lục do UBND cấp, không được dùng bản photo công chứng. Hoặc không có các loại giấy tờ gốc, bạn có thể làm Giấy xác nhận nhân thân cho bé.

Đặt mua vé máy bay Tết đi Đà Nẵng ở đâu?

Đặt vé máy bay Tết đi Đà Nẵng tại Vé Giá Gốc hiện nay là một trong những đại lý vé máy bay Tết hàng đầu, sở hữu hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và bảo mật thông tin. 

  • Địa chỉ mua vé máy bay giá rẻ: 36 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
  • Số hotline: 0931.038.068 / 0973.038.068
  • Website đặt vé: vegiagoc.com
Nếu bạn chưa ưng ý về hành trình, hãy kết nối với vegiagoc.com qua các kênh mạng xã hội. 
  • https://facebook.com/vegiagoc
  • Zalo: 0961938388 - 0912228997
Công Ty TNHH TM DV DL HUVUMI
36 Phan Huy Ích, P15, Q.Tân Bình, HCM
Hotline: 0912228997-0961938388

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ TRONG THÁNG
   


Chặng bay
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 
2 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 


* Nhấn vào ngày bất kỳ và nhấn nút "Tìm chuyến bay" để tìm giá vé mới nhất.    Tìm chuyến bay